Search

Người không chết

Câu chuyện về tinh thần tu tập mạnh mẽ của sư cô Hiệp Liên Sư cô đã ra đi nhưng câu chuyện về cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và tiếp...

The deathless

A story about the last days of Vietnamese yogi, Bhikkhunī Gunacārī, who kept practicing despite her cancer. Bhikkhunī Gunacārī is no...