top of page

LIÊN HỆ

DÀNH CHO THIỀN SINH

Trong khóa thiền tích  cực, thiền sinh nên cắt mọi liên lạc  với bên ngoài. Thiền sinh chỉ được truy cập internet và gọi điện thoại trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.

Vì vậy, tất cả thiền sinh phải gửi SIM điện thoại tại văn phòng khi đăng ký. Khi cần thiết, thiền sinh có thể liên lạc với văn phòng để gọi điện thoại và truy cập internet.

     

       

Email: kyunpin@gmail.com
 
Nếu quý vị muốn liên hệ thiền sinh, vui lòng gửi email cho chúng tôi, ghi tên thiền sinh vào hàng "về việc". Tình nguyện viên của thiền viện thỉnh thoảng mới coi email, vì thế, việc trả lời qua email có thể chậm trễ.

BẤM VÀO ĐÂY
để gửi thư trên trang ứng dụng mẫu liên lạc của Google  

Văn phòng: Tel/Viber/Zalo: +95-97-98730175, 
Cư sĩ Tân : Tel/Zalo/Viber:  +959440353589
LINE: 95-9441026653 (KMC), Goodeveningtan@gmail.com

Nếu quý vị gọi đến thiền viện, vui lòng kiên nhẫn chờ, vì có khi phải mất một lúc mới kết nối được .

Thiền viện CHỈ cho phép dùng điện thoại của thiền viện cho các cuội gọi quan trọng hay khẩn cấp mà thôi.

 

Nếu muốn liên lạc với thiền sinh, quý vị cần hẹn với thiền viện để thiền sinh gọi lại vào thời gian đã định. Xin chú ý rằng gọi điện thoại từ Miến Điện ra nước ngoài mất khoảng 2 đô la Mỹ mỗi phút.


 

            Địa chỉ: Thiền viện Kyunpin, Làng Kamphyu,

              Thị trấn Wetlet, Vùng Sagaing, Miến Điện.

 

Dưới đây là địa chỉ bằng tiếng Anh.

 

Kyunpin Meditation Center, Kamphyu Village,

Wetlet Township, Sagaing Region, Myanmar

Không dễ gửi thư qua bưu điện và gửi bưu phẩm đến thiền viện.

Nếu cần, vui lòng liên lạc trước với thiền viện.

https://www.kyunpin.com

https://kyunpin.wixsite.com/meditation

https://kyunpin.wixsite.com/vietnam (tiếng Việt)

bottom of page