top of page

VISA

Cả thiền sinh trong và ngoài nước cần phải liên lạc với thiền viện trước khi đến. Thiền sinh nước ngoài thì phải có visa.

Nếu quý vị chỉ hành thiền dưới 28 ngày thì quý vị có thể nhập cảnh bằng visa du lịch và do vậy không cần phải có thư bảo đảm. Tuy nhiên, tất cả thiền sinh đều phải đăng ký và nhận được sự đồng ý của thiền viện trước khi nhập cảnh.

  • Hãy tải đơn đăng ký, điền thông tin và email cho thiền viện hoặc đăng ký trực tuyến. Vui lòng nói rõ khi nào quý vị muốn tới.

  • Sau khi chấp nhận, thiền viện sẽ gửi cho quý vị thư bảo đảm. Thư này xác nhận rằng thiền viện đã nhận quý vị làm thiền sinh.

  • Lấy đơn xin visa từ sứ quán Miến Điện. Điền thông tin vào đơn và nộp cho sứ quán cùng với thư bảo đảm.

  • Khi đã quyết định thời điểm đến thiền viện, quý vị hãy liên lạc với thiền viện qua điện thoại hoặc email để báo thời gian đến.

  • Nếu quý vị muốn ở lâu hơn thì hãy xin phép thiền sư ít nhất là 45 ngày trước khi visa hết hạn.

Nếu thiền sư đồng ý thì thiền viện sẽ giúp gia hạn visa cho quý vị. Lần gia hạn đầu tiên là 3 tháng, tốn 75 đô-la Mỹ. Chú ý rằng chỉ có visa thiền mới được gia hạn và thiền viện chỉ gia hạn cho những thiền sinh có kỷ luật tốt và hành thiền theo đúng hướng dẫn.

  • Bất kỳ ai muốn ở Miến Điện lâu hơn 70 ngày đều cần phải xin giấy phép cư trú của cơ quan xuất nhập cảnh. Thiền viện sẽ giúp quý vị làm thủ tục này.

bottom of page