top of page

TÁM GIỚI

  1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc sát sinh.

  2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa trộm cắp.

  3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc hành dâm.

  4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa nói dối.

  5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa uống rượu và dùng các chất say làm mê mờ tâm trí và suy giảm chánh niệm.

  6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc ăn sai giờ (sau trưa).

  7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa, hát, thổi kèn, đánh đàn, xem múa, hát, nghe đàn, kèn, trang điểm, thoa dầu thơm, dồi phấn, và đeo tràng hoa.

  8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm, ngồi quá cao và xinh đẹp.

bottom of page