To apply for a meditation retreat at Kyunpin Meditation Center, please fill in the form below.

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN

Trước khi đăng ký, quí vị hãy đọc các phần  Hướng dẫn Hành thiền Căn bản,  cuốn sổ tay Hướng dẫn Thiền tập, và đảm bảo rằng quí vị có thể tuân theo Những nguyên Tắc của thiền viện.

 

Để đăng ký quí vị điền vào đơn sau đây rồi đợi thiền viện trả lời, sau đó mới  tiến hành chuẩn bị cho chuyến đi. Hoặc quí vị cũng có thể tải đơn ở đây, điền vào đơn rồi gửi email.