CÚNG DƯỜNG

"Pháp thí thắng mọi thí"

Thức ăn, chỗ ở, và những nhu cầu căn bản hoàn toàn nhờ vào sự cúng dường của những người bạn pháp. Thiền viện không đặt ra một khoản phí nào và cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí cho tất cả các thiền sinh. Chúng tôi biết ơn mọi sự cúng dường tiền bạc vì việc đó giúp phổ biến những lời Phật dạy và duy trì Phật giáo.

Để có thể tiếp tục các khóa thiền trong tương lai, chúng tôi cần các thí chủ Miến Điện và nước ngoài hỗ trợ. Nếu quý vị muốn làm thí chủ chính cho các khóa thiền chúng tôi sẽ rất biết ơn.

Quý vị có thể cúng dường cho:

- Thức ăn và các tiện ích hàng ngày  

- Quĩ thức ăn lâu dài

- Quĩ y tế lâu dài

- Bảo trì hệ thống điện, nước

- Xây dựng và bảo trì công  trình xây dựng

- Bồi dưỡng cho tình nguyện viên

- Học bổng cho thiền sinh

- Cúng đường dâng y Kathina 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÚNG DƯỜNG 

Nếu quí vị muốn cúng dường, hãy liên hệ thiền viện hoặc người đại diện tại nước quí vị để bàn thảo.

MYANMAR

Văn phòng +959798730175

Sayalay Manohara +959777727633

kyunpin@gmail.com

ĐÀI LOAN

Ông Hann Chin Leu

+886229497819, +886910902507

hannleu2004@yahoo.com.tw

Line ID: hannleu

THÁI LAN

Bà Jamsai Suwansaksri

+66819359742

jsfaiin@gmail.com

Line ID: jsfaiin

USA & VIETNAM

Ông Nguyễn Quyền 

+18327547233

qtnguyen799@gmail.com

Dù quí vị cúng dường bao nhiêu thì chúng tôi cũng biết ơn.