top of page

TIỂU SỬ NGÀI KYUNPIN

(Ngài U Jaṭila)

Ngài Kyunpin (ngài U Jaṭila) sinh ngày 29 tháng 8 năm 1965 trong gia đình ông bà Tun Nyaing tại làng Kamphyu, một nơi hẻo lánh ở vùng Thượng Miến Điện.

 

Do thích sống một mình, năm lên 9 tuổi, sư thọ giới sa di tại chùa làng nơi ông của sư làm trụ trì.

 

Năm 20 tuổi, sư thọ đại giới tỳ khưu dưới sự hướng dẫn của vị thầy là Hoà thượng Sumaṅgala, người thuộc lòng và thông suốt tam tạng kinh Pāli ở Yangon.

Sư giành 21 năm đầu của đời sống tu hành vào việc học kinh điển Phật giáo. Khi còn là sa di, sư được giáo dục Phật học căn bản.

 

Sau đó, sư theo học cao đẳng tại Viện Phật học Mahāgandayon và Viện Phật học Aungmingalar ở Yangon, và cuối cùng đạt được trình độ Phật học cao nhất vào năm 1996.

Ngay sau đó, do sự thôi thúc muốn hiểu Phật pháp bằng kinh nghiệm, sư theo một khoá thiền minh sát (vipassanā) tích cực tại Thiền viện Paṇḍitārāma (trung tâm Hse Main Gone) ở Bago dưới sự hướng dẫn của ngài U Paṇḍitābhivamsa.

 

Sư hành thiền tiến bộ đến mức sau khoá thiền sư được cử làm thiền sư của Paṇḍitārāma, và được bổ nhiệm dạy thiền trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2009 tại Thiền viện Paṇḍitārāma và Như Lai Thiền viện ở San Jose, Hoa Kỳ.

Năm 2009, sau khi ông của ngài qua đời, dân làng thỉnh cầu ngài trở về quê nhà và làm trụ trì.

 

Dần dà, ngài phát triển Thiền viện Kyunpin thành một nơi cho thiền sinh trong nước và nước ngoài tu tập theo phương pháp của ngài Đại lão Hoà thượng Mahāsī.

 

Bên cạnh đó, ngài còn tích cực truyền bá lời dạy của Phật ở nhiều nước khác như Đài Loan, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Bangladesh, và Úc.

bottom of page