top of page

Hướng dẫn hành thiền căn bản

[Bấm để tải]

 
Văn bản​
 
Video và âm thanh

       https://youtu.be/t2lJ5irXVME

四念處禪修方法論,迦諦喇禪師(U Zatila Sayadaw)中文發音,中文字幕

                                                                  Các tài liệu khác 

bottom of page