Hướng dẫn hành thiền căn bản

[Bấm để tải]

 
Văn bản​
 
Video và âm thanh

       https://youtu.be/JjTSxT_xw60

四念處禪修方法論,迦諦喇禪師(U Zatila Sayadaw)中文發音,中文字幕

 

                                                                           
                                                                Các tài liệu khác 

       http://bit.ly/2P0OxRG

  • Để xem các bài giảng của Thiền sư Kyunpin  tại Thiền viện Phước Sơn, tìm trên youtube bằng từ khóa  :THIEN VIEN PHUOC SON ZATILA